Zobrazit obsah košíku
V košíku je: 0 položek
Celkem: 0 KčMohlo by Vás zajímat
Nákupní a reklamační řád


Prodávající: Radka Jeřábková, IČ 03340295, DIČ CZ7659010227
Sídlo a korespondenční adresa: Kozomín 152, PSČ 277 45

Email: radka.jerabkova@cyklodetem.cz tel. +420 604 923 833

(dále prodávající)

Obecné informace:

Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupních smluv uzavřených na základě objednávky kupujícího vůči prodávajícímu. Předmětem kupních smluv je dodávka zboží. Pod pojmem kupující se rozumí právnická nebo fyzická osoba. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá smlouvu s prodávajícím. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje osoba, která uzavírá smlouvy související s obchodní nebo obdobnou činností, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu emailovou zprávou. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Kupní smlouva:

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Tuto objednávku kupující vytvoří na e-shopu prodávajícího tak, že vybrané zboží vloží do nákupního košíku a dále bude postupovat dle instrukcí, které jsou nutné k dokončení objednávky (adresa, telefon, platba, doprava). Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu emailovou zprávou. Potvrzení posílá prodávající na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Objednávka může být učiněna i telefonicky. Prodávající pak zašle kupujícímu potvrzení o odeslání zboží opět emailovou zprávou, který kupující prodávajícímu uvedl. Kupující, který vyplní registraci či objednávku souhlasí s archivováním údajů o kupujícím a jeho objednávkách. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Výjimkou jsou situace související s distribucí zboží přes přepravní společnost či platebním stykem.

Odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den. Zboží je možné zaslat zpět po předchozím písemném upozornění kupujícího prodávajícímu a to nepoužité, nezničené a se všemi příslušnými doklady. Vrácené zboží zaslané na dobírku, nebude převzato. Náklady na vrácení zboží hradí kupující. Částka za zaplacené zboží, včetně běžných dopravních nákladů směrem k zákazníkovi, bude vrácena do 14 dnů po obdržení vráceného zboží prodávajícímu se všemi náležitostmi. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká.

Formulář Odstoupení od smlouvy.

Dodací podmínky

V případě, že prodávající nemůže z jakéhokoli důvodu dodat veškeré zboží, které objednávající/kupující objednal, je prodávající povinen v potvrzení objednávky specifikovat termín dodání jednotlivého zboží (nebo také telefonicky). Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Vlastníkem zboží se kupující stává v případě zaplacení předem na účet prodávajícího nebo na dobírku a to okamžitě po převzetí zboží od dopravce nebo osobně. V ostatních případech zboží zůstává až do úplné úhrady ve vlastnictví prodejce. Poškozenou zásilku nebude kupující od dopravce přebírat, tuto skutečnost oznámí co nejdříve prodejci a dohodne se s ním na dalším postupu.

Platební podmínky

Ceny v eshopu jsou uvedeny s DPH. Cena, která je závazná pro obě strany, je cena, kterou prodávající potvrdí v objednávce kupujícího. Prodávající je povinen v dodávce se zbožím zaslat všechny potřebné doklady (faktura, návod a dále u zboží, které to vyžaduje také záruční list). Zboží lze zaplatit na dobírku, v hotovosti nebo přímo na bankovní účet 6049238332/5500 vedený u Raiffeisenbank.(jako variabilní symbol,prosím, uveďte číslo objednávky.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Dopravné

Prodávající zboží posílá přepravní službou PPL nebo GLS, kterou si kupující vybere při průchodu košíkem. Kupující si také může vyzvednout zboží osobně na základě potvrzené objednávky prodávajícím (a dle dohody). V případě nevyzvednutí zboží do 14 dnů bude objednávka zrušena. V případě, že kupující nepřevezme z nějakého důvodu od přepravce zásilku a zásilka se vrátí prodejci, tak opětovné poslání zboží (po žádosti kupujícího na opětovné poslání zboží přepravcem) platí kupující.

Při objednávce zboží nad 1500 Kč je doprava zdarma!!!

  • -Doručovatel by vás měl před doručením telefonicky kontaktovat pro upřesnění času příjezdu.

Reklamace

Prodávající poskytuje záruku na kvalitu prodávaného zboží 2 roky ode dne převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. Reklamace zjevných vad a poškození musí být kupujícím uplatněna stejně jako reklamace dodaného množství ihned při převzetí nebo dodání zboží, a to jen písemně na adresu prodávajícího (korespondenční adresa) nebo tuto skutečnost oznámí kupující prodávajícímu emailem, nebo v sídle prodávajícího (dle dohody). Kupující zaznamená tuto skutečnost na reklamačním listu. Reklamace skrytých vad a poškození je potřeba uplatnit do 3 pracovních dnů od zjištění poškození. V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu bezplatně dodáno náhradní zboží. Reklamované zboží může zaslat prodávající dodavateli, který se v zákonné lhůtě vyjádří k tomuto reklamovanému zboží.

Záruka zaniká v následujících případech:
-neodbornou instalací, zacházením, obsluhou,
-porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku,
-používáním zboží v podmínkách, které nejsou k tomuto určeny
-používáním zboží k jiným účelům než je určeno
-zboží bylo poškozeno živelnou pohromou
-vady vzniklé opotřebením a nedostatečnou údržbou

Řešení sporů

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@cyklodetem.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu spotřebitele s prodávajícím, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí mediátora zákon pověřuje mj. Českou obchodní inspekci, více informací viz. dokument Mimosoudní řešení sporů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Nebezpečí poškození

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího při převzetí zboží přímo při převzetí zboží od dopravce. Kupující má povinnost zkontrolovat kvalitu a případné poškození zboží při jeho převzetí od dopravce. V případě poškození zboží při přepravě je kupující povinen sepsat s řidičem dopravce protokol o zjištěném poškození dodaného zboží minimálně na přepravním listu. V případě převzetí viditelně poškozeného balíku od dopravce a nesepsání protokolu o zjištěném poškození, není možné zboží u dopravce reklamovat a tudíž ani nebude reklamace uznána u prodávajícího.

Vyšší moc

Jestliže vzniknou nějaké okolnosti, které neumožňují plné nebo částečné plnění kterékoliv ze smluvních stran, jmenovitě požár, živelné pohromy, stávky atd. nebo jiné okolnosti nezávislé na smluvních stranách, termíny stanovené pro plnění závazků budou odloženy tak dlouho, dokud uvedené okolnosti a jejich následky působí.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 31.01. 2016 a ruší platnost předchozích. K dispozici jsou na internetových stránkách prodávajícího nebo k nahlédnutí v sídle prodávajícího. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele.

Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky